ตรอ

4 รายการ
1. เล่มทะเบียนรถสีฟ้า (ถ้าไม่มีให้เตรียมสำเนาล่าสุดของรายการจดทะเบียน) 2. รถที่ใช้ตรวจสภาพรถ
เอกสารสำคัญประจำรถยนต์จะเป็นอะไรไปได้ล่ะถ้าไม่ใช่ “เล่มทะเบียนรถ” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เปรียบเสมือนบัตรประชาชน รถทุกคันจะต้องมีประจำตัวไว้ แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดทำเล่มนี้หายขึ้นมาไม่ต้องตกใจ เพราะทำเรื่องขอใหม่ง่ายนิดเดียว
ตรอ. คือสถานสภาพรถเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นสถานที่เอาไว้ใช้ตรวจสภาพรถว่ามีความพร้อมในการใช้งานบนท้องถนนตามข้อกำหนดทางกรมการขนส่งฯ จัดทำขึ้นมาเพื่อลดภาระการตรวจสอบสภาพรถจากทางกรมการขนส่งโดยตรง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์