เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนตรวจแก๊ส NGV LPG #ตรอ.

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนตรวจแก๊ส NGV LPG #ตรอ.
เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนตรวจแก๊ส NGV LPG ตรอ.

1. เล่มทะเบียนรถสีฟ้า (ถ้าไม่มีให้เตรียมสำเนาล่าสุดของรายการจดทะเบียน)
2. รถที่ใช้ตรวจสภาพรถ

ทาง REC มีแผนกบริการแยกตามรายการดังนี้

1. ตรวจแก๊ส NGV ที่เกิน 7 ปีขึ้น 8 ปี เช่น ปี 2564 นี้ เป็นปีของผู้ที่ใช้รถที่เริ่มจดทะเบียน 2557 จะต้องเริ่มตรวจเป็นปีแรก ลูกค้าสามารถตรวจตรอ. เพิ่มได้

2. ตรวจแก๊ส LPG ที่เกิน 7 ปีขึ้น 8 ปี เช่น ปี 2564 นี้ เป็นปีของผู้ที่ใช้รถเริ่มจดทะเบียน 2557 ที่ต้องเริ่มตรวจเป็นปีแรก ลูกค้าสามารถตรวจ ตรอ. เพิ่มได้

3. ตรวจสภาพถังที่เกิน 10 ปี เมื่อตรวจแล้วถังจะมีอายุเพิ่มอีก 5 ปี การตรวจถังแก๊ส LPG นั้น เราจะดูวันที่ในแผ่นเพจที่ติดอยู่กับถังรถเป็นหลักว่าผลิตมาตั้งแต่เมื่อไหร่ นับจากวันที่ผลิตไป 10 ปี

4. การตรวจสภาพรถ
👉รถยนต์ที่ครบ 7 ปี ขึ้น 8 ปี สามารถเข้ารับการตรวจสอบกับที่แผนกได้
👉รถจักรยานยนต์ที่ครบ 5 ปี ขึ้น 6 ปี ก็เข้ารับการตรวจสภาพรถกับทาง REC ได้

✅ราคาตรวจสภาพแก๊ส NGV, LPG 500 บาท ไม่รวม VAT
✅ราคาตรวจสภาพถังแก๊ส LPG 1,000 บาท ไม่รวม VAT
✅ราคาตรวจสภาพ ตรอ. 200 บาท ไม่รวม VAT

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์