เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเราบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000.- บาท โดยดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรม (Third party engineering service) ในด้านการทดสอบ โดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) และงานบริการตรวจสอบและรับรอง โดยแรกเริ่มได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการ ให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบก๊าซปิโตเลียม เหลวทั้งประเภทโรงบรรจุก๊าซ สถานีจำหน่ายก๊าซ และสถานที่ใช้ก๊าซ ปิโตเลียมเหลว และ ขยาย บริการเพิ่มเติมตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมโยธาธิการ กรมพัฒนาพลังงาน เพื่อให้บริการงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการงานทดสอบ ตรวจสอบ เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงต่อเวลา ได้มาตรฐาน และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด จะก้าวหน้าต่อไป ด้วยการทำงานที่มีมาตรฐาน ความรู้ในวิชาชีพ ให้เจริญก้าวหน้าเติบโต อย่างมั่นคง ยึดถือหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ลูกค้าได้การบริการที่สามารถไว้วางใจ และประทับใจ ในความถูกต้อง

ก้าวหน้าด้วยมาตรฐาน คุณภาพต้องเป็นหนึ่ง ความปลอดภัยคือหัวใจของการทำงาน

คำขวัญ

ความเป็นมา

 1. ก่อตั้ง บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด

  2538

  บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000.- บาท โดยดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรม (Third party engineering service) ในด้านการทดสอบ โดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) และงานบริการตรวจสอบและรับรอง โดยแรกเริ่มได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการ ให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบก๊าซปิโตเลียม เหลวทั้งประเภทโรงบรรจุก๊าซ สถานีจำหน่ายก๊าซ และสถานที่ใช้ก๊าซ ปิโตเลียมเหลว และ ขยาย บริการเพิ่มเติมตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมโยธาธิการ กรมพัฒนาพลังงาน เพื่อให้บริการงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

 2. ผู้ทดสอบและตรวจสอบแบบไม่ทำลายระดับ 1

  2545

  บริษัทฯ ได้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบแบบไม่ทำลายระดับ 1 กรมธุรกิจพลังงาน ทำให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ทำการตรวจสอบและทดสอบงานและออกใบรับรองในระดับที่สูงขึ้น

 3. ฝ่านการรับรองระบบงาน ISO 9001:2008

  2547

  บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบงาน ISO 9001:2008 มาตฐาน คุณภาพการจัดการภายใน และยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาวิศวกร

 4. ขยายฐานธุรกิจ

  2553

  บริษัท ได้เพิ่มทุนเป็น 20,000,000.- บาท เพื่อให้ขยายฐานธุรกิจในการตรวจสอบภาชนะที่เกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติและบริษัทฯ ได้ส่งบุคคลากรเข้าอบรมการทดสอบและตรวจสอบ ประเภทแรงดันสูง CNG ของ CSA Standards, USA "Certified CNG Fuel Systems Inspector และได้รับการอบรมเพิ่มเติมโดยการร่วมมือระหว่าง ANGVA (Asia Pacific Natural Gas Vehicle Association), TUV Rheinland และบริษัทฯ ยังได้เข้าเป็นสมาชิกของสถาบัน API อีกด้วย

 5. บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด

  ปัจจุบัน

  ปัจจุบันบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด นอกจากนี้เป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยด้วยการบริการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ภาชนะรับแรงดัน หม้อไอน้ำ ระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลติในอุตสาหกรรมด้านพลังงานตรวจสอบการติดตั้งและถังเก็บและจ่ายก๊าซเชื้อเพลิงในรถยนต์และรถขนส่ง ตามกฏหมายของกรมการขนส่งทางบก การก่อสร้างตามมาตฐานสากลและข้อกำหนดของกฏหมายรวมทั้งงานตรวจสอบอาคาร งานผู้เชี่ยวชาญการจัดการด้านพลังงาน โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี ชั้นสูง เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอจให้แก่ลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
  จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด ผ่านการรับรองระบบงาน ISO 9001:2008 มาตรฐานคุณภาพการจัดการภายใน และได้ขึ้นทะเบียนรับรองจากหน่วยงานราชการที่สำคัญ อาทิ กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาพลังงานและสภาวิศวกร เป็นต้น
  นโยบายของเรานั้นคือ การให้บริการที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอต่อลูกค้า คุณภาพของบริการและความปลอดภัยนั้นป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของบริษัท หลังจากเปิดบริการมาหลายปี เรายินดีที่จะให้บริการบริษัทของท่านและอุตสาหกรรมวิศวกรรมที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยความกระตือรือร้น พร้อมกับประสิทธิภาพ, จริยธรรม และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเติมโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์