ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารและบทความ

30 รายการ
อยากเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่ ทำไงดี ? มีขั้นตอนอะไรบ้าง ? ในปัจจุบันจะมีรูปแบบการได้มาของเลขทะเบียนใหม่อยู่ทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่...
การทดสอบหารอบรั่วในวัสดุเคลือบผิว (Holiday Detector/Pin Hole Test) เป็นการตรวจสอบเพื่อหารอยรั่วหรือความไม่สมบูรณ์ของการทาสี เคลือบผิวเทป ฯลฯ บนชิ้นงานต่างๆ โดยทำการตรวจความสมบูรณ์ของการเคลือบวัสดุที่ไม่เป็นตัวนำที่เคลือบบนวัสดุโลหะที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นผลทำให้น้ำและความชื้นซึมผ่านผิวเคลือบนั้นและเกิดสนิมได้
การทดสอบหาส่วนผสมทางเคมี รู้จักกันในชื่อว่า PMI (Positive Material Identification) เพื่อสามารถระบุชนิด และเกรดของวัสดุ ‘อัลลอยด์โลหะ’ ประเภทต่างๆได้ นอกจากนั้นยังควบคุมคุณภาพ และปลอดภัยของตัววัสดุโลหะจะนำไปใช้งาน
กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและทดสอบ ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบํารุงรักษาและการทดสอบ และตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์