ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารและบทความ

55 รายการ
ทำความรู้จัก ชนิดของปั๊ม TypeofPumps แบ่งตามลักษณะการทำงานเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ได้แก่
1. กรณีโรงงานจำพวกที่ 2 หากผู้ประกอบกิจการโรงงานดำเนินการโดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทำไมต้องมีการทดสอบและตรวจสอบถังน้ำมัน และ ท่อน้ำมัน ? 1. ทดสอบเมื่อมีการติดตั้งท่อน้ำมันใหม่ 2. ทดสอบตามวาระ ตามกฎกระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2556 (กำหนดให้ทุกๆ 1 ปี จะต้องมีการทดสอบ)
กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ หม้อน้ำ หม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและภาชนะรับแรงดันในโรงงาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์