ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารและบทความ

120 รายการ
ตัวแปรของ WPS สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามความสำคัญของกระบวนการเชื่อมแล้ว ยังสามารถที่จะจัดออกเป็นกลุ่มๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวแปรต่างๆด้วย สามารถแบ่งออกได้ถึง 10 กลุ่ม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ รอยต่อ (Joint)
Welding Procedure Specification (WPS) หมายถึงข้อกำหนดที่ผู้ออกแบบงานเชื่อมได้เป็นผู้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเชื่อมแก่ช่าง และผู้ทำหน้าที่ควบคุมงานเชื่อมปฏิบัติตาม
จุดเด่นของการล้างสารแทรกซึมด้วยชนิดวาวแสงที่เช็ดด้วยตัวทำละลาย 1. มีความไวในการทดสอบที่ดี ทำให้มองเห็นรอยบ่งชี้ได้ชัดเจน
อันดับแรกสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ “หม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม” คือหม้อไอน้ำที่ใช้ของเหลวเป็นตัวนำความร้อนที่มีความดันต่างจากบรรยากาศ
การตรวจสอบสภาพทั่วไป (Visual Inspection) คือการตรวจสอบของสภาพอุปกรณ์เบื้องต้น โดยสังเกตสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้ โดยแบ่งเป็น 2 แบบ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์