ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารและบทความ

156 รายการ
ทำความรู้จัก 'การทดสอบและการตรวจสอบ' ซึ่งการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยวิธีการ 2 หลัก คือ
หลังการทดสอบเพื่อหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว (Holida Dectector) การดูแลและรักษาเครื่องทดสอบ นับว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญของการทำงานเช่นกัน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Examination) คือ การทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ ใช้หาจุดบกพร่องบนพื้นผิว
การวัดความหนาด้วยUltrasonicThicknessMeasurement เป็นวิธีการทดสอบความหนาแบบไม่ทำลายความหนาของวัสดุ ซึ่งจะอาศัยหลักการคลื่นเสียงความถี่สูงส่งผ่านไปยังชิ้นงานที่ต้องการทดสอบ โดยคลื่นเสียงที่
ตรวจสอบสภาพผิวด้านสัมผัสไฟ และด้านสัมผัสน้ำ เช่น ผนังเตา ห้องเผาไหม้ ท่อไฟใหญ่ ท่อไฟเล็ก ผนังหน้า-หลัง ท่อน้ำ
การสอบเทียบเครื่องมือและการตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็ก เป็นการทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพและเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยขั้นตอนการตรวจสอบประกอบไปด้วยดังนี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์