ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารและบทความ

86 รายการ
หมวด 4 สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ส่วนที่ 1 สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
คลังน้ำมันติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (Vapor Recovery Unit) พร้อมระบบควบคุมไอน้ำมันที่แท่นจ่ายน้ำมัน เพื่อเก็บไอน้ำมันจากรถขนส่งน้ำมันระหว่างการจ่ายน้ำมัน
ระบบควบคุม #ไอน้ำมันเชื้อเพลิง มีกี่ระดับ ? อะไรบ้าง ? ระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (Vapor Recovery System) แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่..
1. คุณภาพไอน้ำไม่ดี (ไอเปียก, ความดันไอน้ำต่ำกว่าพิกัด, ใช้สารเคมีปรุงแต่งน้ำเลี้ยงเข้าหม้อไอน้ำไม่ถูกต้อง)
ทำความรู้จัก “หัวเผาหม้อไอน้ำ” หัวเผาเป็นอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ป้อนเชื้อเพลิง (ก๊าซหรือน้ำมัน) และอากาศเข้าเผาไหม้ในอัตราที่ เหมาะสม สำหรับหัวเผาเชื้อเพลิงก๊าซ เราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
ถังเก็บน้ำมัน ถังขนส่งน้ำมัน ระบบท่อและอุปกรณ์ระบบควบคุมไอน้ำที่ได้มีการใช้งานแล้ว ต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบครบวาระ โดยให้ดำเนินการตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์