ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารและบทความ

123 รายการ
การตรวจสภาพถังแก๊สปกติแล้วอุปกรณ์ต่างๆในระบบแก๊สจะมีการตรวจสอบและทดสอบให้เป็นไปตามหนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบสำหรับ #ถังแก๊ส ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในระบบที่สำคัญมากๆในเรื่องความปลอดภัย ทางกรมการขนส่งทางบกจึงได้ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบ
ก่อนตรวจ “ตรอ.” รถแบบไหนบ้าง? ที่ตรวจไม่ได้! 1.รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ 2.รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใด
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ เป็นอีกเครื่องมือวัดชิ้นงานละเอียดแบบมีสเกลและสามารถเลื่อนได้ ในปัจจุบันนิยมใช้งานการอย่างมากในด้านอุตสาหกรรมงานเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์ งานซ่อมรถยนต์
ตัวแปรของ WPS สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามความสำคัญของกระบวนการเชื่อมแล้ว ยังสามารถที่จะจัดออกเป็นกลุ่มๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวแปรต่างๆด้วย สามารถแบ่งออกได้ถึง 10 กลุ่ม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ รอยต่อ (Joint)
Welding Procedure Specification (WPS) หมายถึงข้อกำหนดที่ผู้ออกแบบงานเชื่อมได้เป็นผู้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเชื่อมแก่ช่าง และผู้ทำหน้าที่ควบคุมงานเชื่อมปฏิบัติตาม
จุดเด่นของการล้างสารแทรกซึมด้วยชนิดวาวแสงที่เช็ดด้วยตัวทำละลาย 1. มีความไวในการทดสอบที่ดี ทำให้มองเห็นรอยบ่งชี้ได้ชัดเจน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์