ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารและบทความ

18 รายการ
Positive Material Identification (PMI) คืออะไร ? PMI เป็นการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีชนิดหนึ่ง เพื่อสามารถระบุชนิด และเกรดของวัสดุ ‘อัลลอยด์โลหะ’ ประเภทต่างๆนั่นเอง นอกจากนั้นยังควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของตัววัสดุโลหะจะนำไปใช้งาน
หลักเกณฑ์ที่ 1 หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิต หรือสร้างขึ้นใหม่
ถึงแม้ว่า “ป้ายแดง” จะเป็นเพียงป้ายทะเบียนที่ใช้ชั่วคราว แต่ระหว่างที่รอการจดทะเบียนเป็นป้ายขาว และเพื่อเป็นการยืนยันว่ารถคันนั้นๆ สามารถวิ่งบนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมาย
รางรถไฟมีหน้าที่อะไรบ้าง ? - เพื่อรองรับน้ำหนักตัวรถและน้ำหนักบรรทุกได้ - ทำให้รถไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ราบเรียบ - เป็นตัวบังคับและนำการเคลื่อนที่ของล้อรถไฟ - ถ่ายทอดภาระจากล้อรถไฟฟ้าไปยังหมอนรองรางรถไฟ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์