ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารและบทความ

91 รายการ
การลื่น สะดุด หกล้ม เนื่องจากพื้นลื่นหรือเปียก รวมถึงการมีวัสดุบนทางเดินในกรณีลื่นหกล้มไปถูกเครื่องจักรที่กำลังทำงานจะทำให้มีอันตรายเพิ่มขึ้น
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำเป็นต้องมีการทดสอบ ตรวจสอบถังเก็บ-จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนประกอบไปด้วยดังนี้
มาตรฐาน และความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญสำหรับโรงงานอุตสหกรรม 
เราจึงมีบริการ รับตรวจสอบถังเก็บก๊าซวาระประจำปี และครบวาระ 5 ปีตามกฎหมาย “ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี” 👨‍🔧คอยให้คำปรึกษา และบริการคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
หลักเกณฑ์ที่ 1 : หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผลิต
อุปกรณ์ และระบบความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญในงานอุตสหกรรมเพื่อให้การใช้งานหม้อน้ำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อคนทำงาน และโรงงานอุตสหกรรม ซึ่งการตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด
ประเภทของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามแผนปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์