ต่อทะเบียนรถยนต์

ต่อทะเบียนรถยนต์

3 รายการ
การต่อทะเบียนรถยนต์หรือต่อภาษีรถยนต์ประจำปี สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือนก่อนวันสิ้นอายุ (ตามที่ระบุเอาไว้ในป้ายวงกลมหรือป้ายภาษี ถ้าเลยวันกำหนดจะต้องถูกปรับตามที่ขนส่งกำหนด)
ตรอ. คือสถานสภาพรถเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นสถานที่เอาไว้ใช้ตรวจสภาพรถว่ามีความพร้อมในการใช้งานบนท้องถนนตามข้อกำหนดทางกรมการขนส่งฯ จัดทำขึ้นมาเพื่อลดภาระการตรวจสอบสภาพรถจากทางกรมการขนส่งโดยตรง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์