รู้ก่อนตรวจ “ตรอ.” รถแบบไหนบ้างที่ตรวจไม่ได้ ?

รู้ก่อนตรวจ “ตรอ.” รถแบบไหนบ้างที่ตรวจไม่ได้ ?

รู้ก่อนตรวจ ตรอ. รถแบบไหนบ้างที่ตรวจไม่ได้ ?

รถแบบไหนบ้าง ที่ตรวจ ตรอ. ไม่ได้ ?

  • รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้
  • รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไป จากรายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ อาทิเช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง
  • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเลขรถหรือเลขรถยนต์
  • รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้
  • รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า (แผ่นป้ายทะเบียนตัวอักษรและตัวเลขสีขาว )
  • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
  • รถที่ได้สิ้นอายุภาษีประจำปี (ขาดต่อทะเบียน) เกิน 1 ปี
  • รถที่ใช้ LPG,NGV ที่ยังไม่ได้ตรวจสภาพก๊าซและอุปกรณ์ส่วนควบมาก่อนตรวจ ตรอ. และถังก๊าซต้องไม่หมดอายุ เช่น LPG มีอายุ 10ปี , NGV ต้องไม่เกิน 15-20 ปี

 

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม

  1. รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม จะตรวจสภาพที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกได้
  2. รถของส่วนราชการ บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต คณะผู้แทนทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ จะตรวจสภาพที่ หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์