ขั้นตอนการทดสอบต่ออายุประจำปีสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

ขั้นตอนการทดสอบต่ออายุประจำปีสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)ขั้นตอนการทดสอบต่ออายุประจำปีสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)


การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำเป็นต้องมีการทดสอบ ตรวจสอบถังเก็บ-จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการตรวจสอบ ซึ่งมีขั้นตอนประกอบไปด้วยดังนี้

ขั้นตอนการทดสอบต่ออายุประจำปีสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

1. ขั้นตอนการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แบบกลบหรือฝังไว้ในดิน) ครบวาระ 5 ปี

- ตรวจสอบขนาดของถัง
- ตรวจสอบสภาพภายนอกและภายในของถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา
- ตรวจสอบความหนาของถังเปรียบเทียบกับค่าความหนาที่คำนวณได้ต่ำที่สุดที่ยอมรับได้
- ตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมภายในทั้งหมดด้วยวิธีอนุภาคผงแม่เหล็ก ด้วยวิธีสารแทรกซึม
- ทดสอบและตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีถ่ายภาพรังสี (Radio Graphic Examination) ยกเว้น ถังที่ทำการทดสอบ และตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่หนึ่ง เมื่อครบวาระครั้งแรก
- ทดสอบและตรวจสอบด้วยความดันไฮโดรลิก ตามมาตรฐานการออกแบบ
- จัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

2. การตรวจสอบเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 📋🏭
- ตรวจสอบสภาพภายในสถานีบริการฯ เทียบกับแบบแผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างสถานีบริการฯ
- ตรวจสอบระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์
- ตรวจสอบสายจ่ายก๊าซของตู้จ่ายก๊าซ
- ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ตรวจสอบบัตรพนักงานบรรจุก๊าซ

หากคุณต้องการ “การทดสอบต่ออายุประจำปีสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)”
ทาง REC NDT (ราชพฤกษ์วิศวกรรม) ของเรามีบริการตรวจสอบ ทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี คอยให้บริการคคุณถึงสถานที่หน้างานจริง และพร้อมลงมือทำงานทันที หากสนใจสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลย 

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน

ส่งภาพหน้างานมาให้ประเมินราคาเบื้องต้นก่อนได้
👷 ทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
—--------------------------------
☎️ ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
🚘 งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์