เฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากการซ่อมบำรุง

เฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากการซ่อมบำรุง
เฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากการซ่อมบำรุง

1) การลื่น สะดุด หกล้ม เนื่องจากพื้นลื่นหรือเปียก รวมถึงการมีวัสดุบนทางเดินในกรณีลื่นหกล้มไปถูกเครื่องจักรที่กำลังทำงานจะทำให้มีอันตรายเพิ่มขึ้น
2) อุบัติเหตุที่เกิดจากตะปูที่ฝั่งอยู่ในไม้
3) อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งในโรงงาน หากไม่มีการตีเส้นแบ่งพื้นที่สำหรับให้รถยกวิ่ง หรือมีกองวัสดุบังทางเลี้ยว
4) อันตรายจากอัคคีภัย ที่เกิดจากการขาดกำจัดเศษวัสดุไวไฟออกจากพื้นที่ทำงานทุกวัน
5) กระจกหน้าต่าง หรือกระจกฝ้าบนหลังคาที่ขาดการดูแลรักษาความสะอาด ทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
6) โรคที่เกิดจากฝุ่นพิษต่างๆ เช่น โรคปอดฝุ่นทราย โรคปอดใยหิน เกิดจากไม่ทำความสะอาดสถานที่ทำงานทุกวันหรือทำความสะอาดไม่ทั่วถึง ทำให้มีฝุ่นสะสมตามซอกมุมต่างๆเกิดขึ้นได้

ดำเนินการอย่างไรให้ปลอดภัย
จัดสถานที่และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยกันจัดระเบียบและรักษาความสะอาดโรงงาน เช่น จัดพื้นที่เก็บวัสดุ และงานที่สำเร็จแล้วเป็นที่ให้เรียบร้อย

ข้อควรระมัดระวัง 

- ห้ามทำความสะอาดเครื่องจักรที่กำลังทำงาน
- ติดป้ายที่เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสถานที่ที่มีการซ่อม
- ในกรณีที่ทำความสะอาดฝุ่นของสารพิษต้องสวมใส่หน้ากากกันสารพิษด้วยทุกครั้ง
- ผู้ที่ทำความสะอาดต้องสวมใส่อุปกรณ์ เช่น ผ้ากันเปื้อน ถุงมือยาง รองเท้ายาง เป็นต้น
- ให้ปิดสวิทซ์เครื่องจักร และเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการซ่อมทุกครั้
โดยเฉพาะการซ่อมเซมส่วนของเครื่องจักร

☎️ : ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
🚘 : งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์