รู้หรือไม่! หม้อน้ำต้องมี อุปกรณ์ และระบบความปลอดภัย สำหรับอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่! หม้อน้ำต้องมี อุปกรณ์ และระบบความปลอดภัย สำหรับอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่! หม้อน้ำต้องมี อุปกรณ์ และระบบความปลอดภัย สำหรับอะไรบ้าง?

อุปกรณ์ และระบบความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญในงานอุตสหกรรมเพื่อให้การใช้งานหม้อน้ำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อคนทำงาน และโรงงานอุตสหกรรม ซึ่งการตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙

✅ โดยอุปกรณ์ และระบบความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำที่จำเป็นต้องมี ประกอบไปด้วย

1 เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ
2. ลิ้นนิรภัย
3. อุปกรณ์แสดงระดับน้ำ เช่น หลอดแก้ว แท่งแก้ว แถบแม่เหล็ก เป็นต้น
4. ลิ้นกันกลับ (Check Valve หรือ Non Return Valve)
5. มาตรวัดความดันไอน้ำ (Pressure Indicator หรือ Pressure Gauge)
6. ลิ้นระบายใต้หม้อน้ำ (Blow down Valve)
7. ฉนวนกันความร้อน
8. ลิ้นจ่ายไอน้ำ
9. เครื่องควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ
10. สวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Switch)
11. อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) สำหรับเชื้อเพลิงเหลวหรือก๊าซ
12. มาตรวัดอุณหภูมิปล่องไอเสียต้องติดตั้งที่ปล่องไอเสียบริเวณใกล้ทางออกของหม้อน้ำมากที่สุด
13. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย (Flue Gas Thermostat)
14. บันไดและทางเดินสำหรับหม้อน้ำ

—--------------------------------
ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
website : www.recndt.com
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์