งานตรวจสอบ NDT

งานตรวจสอบ NDT

6 รายการ
คือสถานที่ที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัด มีการระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะ
สสารประกอบด้วยอะตอม ในนิวเคลียสของอะตอมประกอบด้วยนิวตรอนและโปรตอนที่เป็นประจุบวก และมีอิเล็กตรอนที่เป็นประจึงลบวิ่งอยู่รอบ ๆ
น้ำยาตรวจสอบแทรกซึมต้องมีสมบัติประจำตัว คือ “มีแรงตึงผิวต่ำ (Low Surface Energy)” แทรกตัวได้สูง และมีความหนืดที่เหมาะสมและมีความสามารถทำให้ผิวเปียกได้ดี...
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์