ชนิดของน้ำยาตรวจสอบแทรกซึมมีอะไรบ้าง ?

ชนิดของน้ำยาตรวจสอบแทรกซึมมีอะไรบ้าง ?ชนิดของน้ำยาตรวจสอบแทรกซึมมีอะไรบ้าง ?
#TypeofPenetrant

น้ำยาตรวจสอบแทรกซึมต้องมีสมบัติประจำตัว คือ “มีแรงตึงผิวต่ำ (Low Surface Energy)” แทรกตัวได้สูง และมีความหนืดที่เหมาะสมและมีความสามารถทำให้ผิวเปียกได้ดี นอกจากนี้ยังจะต้องมีความเสถียรที่อุณหภูมิสูง ไม่แห้งง่าย สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือเรืองแสง และสามารถกำจัดออกได้ง่าย น้ำยาตรวจสอบแทรกซึมทุกชนิดอย่าเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป น้ำยาตรวจสอบแทรกซึมแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ได้แก่

Type 1 - น้ำยาตรวจสอบชนิดเรืองแสง (Fluorescent Penetrant)

Type 2 – น้ำยาตรวจสอบชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่า (Dye Penetrant)

น้ำยาตรวจสอบแทรกซึมชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่าจะมีสีแดงตัดกับพื้นสีขาวของน้ำยาสร้างภาพแต่จะมีความไวในการตรวจสอบ (Sensitivity) น้อยกว่าน้ำยาตรวจสอบชนิดเรืองแสงซึ่งจะตรวจสอบผลในห้องมืดโดยใช้หลอดไฟเรืองแสงช่วยในการมองเห็นจุดบกพร่องนั่นเอง

น้ำยาตรวจสอบชนิดเรืองแสงและชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่า สามารถแบ่งย่อยออกตามลักษณะอาการกำจัดยาส่วนเกินได้ดังนี้

1. น้ำยาตรวจสอบชนิดเรืองแสง (Fluorescent Penetrant)
1.1 ชนิดล้างออกด้วยน้ำ
1.2 ชนิดทำให้ล้างออกด้วยน้ำได้
1.3 ชนิดล้างออกด้วยสารละลาย

2. น้ำยาตรวจสอบแทรกซึมชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่า
2.1 ชนิดล้างออกด้วยน้ำ
2.2 ชนิดทำให้ล้างออกด้วยน้ำได้
2.3 ชนิดล้างออกด้วยสารละลาย

3. น้ำยาตรวจสอบแทรกซึมที่ล้างออกด้วยน้ำชนิดผสมสารเรืองแสงและชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่า
ชนิดผสมสารเรืองแสง เมื่อใช้ไฟ Black Light ส่องจะเห็นเป็นสีเหลือง – เขียว และ ชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่าปกติน้ำยาจะมีสีแดง *เป็นน้ำยาที่มี ส่วนผสมของสารอิมัลชั่นจึงล้างออกด้วยน้ำได้*

4. น้ำยาตรวจสอบสารแทรกซึมที่ทำให้ล้างออกด้วยน้ำได้ชนิดที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและชนิดเรืองแสงมีส่วนผสมของน้ำมันแต่ *ไม่มีส่วนผสมของสารอิมัลชั่น จึงไม่สามารถละลายน้ำได้*
จึงต้องผสมสารอิมัลชั่นเพื่อให้สามารถละลายน้ำได้ น้ำยาแทรกซึมชนิดนี้มีความสามารถในการแทรกซึม เข้าไปในช่องเปิดแคบๆสูง

5. น้ำยาตรวจสอบแทรกซึมที่ล้างออกด้วยสารละลายชนิดที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและชนิดเรืองแสง
เป็นน้ำยาที่มีส่วนผสมของน้ำมันแต่ไม่มีส่วนผสมของสารอิมัลชั่นในการกำจัดน้ำยาส่วนเกินชนิดนี้ออกจากชิ้นงานตรวจสอบ จึงต้องล้างด้วยสารละลาย (Solvent)

ปัจจุบันมีชุดน้ำยาตรวจสอบชนิดผสมกันระหว่าง ชนิด Type 1 และ Type 2 เรียกว่าชนิด Dual Sensitivity Penetrant สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือจะใช้แสง Black Light เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นก็ได้ ส่วนการกำจัดจะใช้แบบล้างออกด้วยน้ำหรือล้างออกด้วยสารละลาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการศึกษาพัฒนาวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์