ชนิดของผงแม่เหล็กที่ใช้ในการตรวจสอบ MT

ชนิดของผงแม่เหล็กที่ใช้ในการตรวจสอบ MT
ชนิดของผงแม่เหล็กที่ใช้ในการตรวจสอบ MT
#MagneticParticleTesting

“ผงแม่เหล็ก” เป็นอนุภาคแม่เหล็กที่ทำจากผงเหล็กออกไซด์มีสมบัติให้แม่เหล็กดูดติด มีความคงตัวต่อการเป็นแม่เหล็กต่ำ มีความซึมซาบต่อการเป็นแม่เหล็กสูงใช้ความเข้มสนามแม่เหล็กในการกำจัดแม่เหล็กตกค้างต่ำมองเห็นได้ชัด ผงแม่เหล็กที่ใช้ในการตรวจสอบแบ่งออกตามลักษณะการนำพาผงเหล็กไปรวมเหนือจุดบกพร่องออกเป็น 2 ชนิด คือ “ผงแม่เหล็กชนิดแห้ง (Dry Particle)” และ “ผงแม่เหล็กชนิดเปียก (Wet Particle)”

1. ผงแม่เหล็กชนิดแห้ง (Dry Particle)
ผงเหล็กชนิดแห้งชนิดที่มีความละเอียดสูงจะมีขนาดเล็กกว่าผงเหล็กชนิดหยาบ ประมาณ 3 เท่า และมีน้ำหนักเบากว่า ประมาณ 20 เท่า ผงเหล็กละเอียดจะมีขนาด ประมาณ 50 ไมโครเมตร หรือ 0.002 นิ้ว ส่วนผงเหล็กหยาบจะมีขนาดประมาณ 150 ไมโครเมตร หรือ 0.006 นิ้ว แบ่งออกเป็น “ชนิดย้อมสี” และ “ชนิดเรืองแสง”

ชนิดย้อมสี : สีเหลือง, สีแดง, สีดำและสีอื่นๆ

เหมาะกับการตรวจสอบงานผิวหยาบและหาจุดบกพร่องใต้ผิวตื้นๆ และใช้กับชุดตรวจสอบแบบเคลื่อนที่ มีอุปกรณ์บรรจุผงเหล็ก เช่น กระปุกยาง ขวดบรรจุ ออกแบบเป่าลมแรงดันต่ำสำหรับโรยผงเหล็ก ผงเหล็กแบบแห้งจะเหมาะกับชิ้นงานที่มีอุณหภูมิสูง (ไม่เกิน 300 องศา)

**ผงเหล็กที่ใช้ตรวจสอบแล้วไม่ควรนำกลับมาใช้อีก**

2. ผงแม่เหล็กชนิดเปียก (Wet Particle)
ผงแม่เหล็กชนิดเปียกผลิตออกมาในรูปแบบ สารแขวนลอย เพื่อที่จะเคลื่อนตัวได้ง่ายเมื่อถูกแรงดึงดูดจากขั้วแม่เหล็ก การใช้งานต้องเขย่าหรือกวนด้วยลม แบ่งออกเป็นชนิดมองด้วยตาเปล่า และชนิดเรืองแสง ผงเหล็กชนิดเปียกจะมีขนาดเล็กกว่า และมีความไวต่อการตรวจสอบรอยร้าวขนาดเล็กสูงกว่าผงเหล็กชนิดแห้ง

ผงแม่เหล็กชนิดเปียกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะผลิตจากวัสดุแม่เหล็กออกไซด์ มีสีขาวหรือสีน้ำตาล มีขนาด ประมาณ 10 ไมโครเมตร หรือ 0.0004 นิ้ว ส่วน

ผงเหล็กเปียกชนิดเรืองแสง จะมีขนาดประมาณ 0.1 ไมโครเมตร หรือ 0.000004 นิ้ว มองเห็นภายใต้แสงเรืองแสงที่นิยมใช้ คือ สีเขียว - เหลือง ที่ใช้กับชุดอุปกรณ์ตรวจสอบแบบสถานีจะมีถังใส่ผงเหล็กผสมกับของเหลว ส่วนผงเหล็กชนิดเปียกที่ใช้กับชุดอุปกรณ์ตรวจสอบแบบเคลื่อนที่บรรจุในกระป๋องสเปรย์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการศึกษาพัฒนาวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์