การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

3 รายการ
การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมเพื่อหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในเนื้อเชื่อม โดยไม่ทำลายแนวเชื่อมนั้นๆ และยังคงใช้งานต่อได้อย่างปลอดภัย โดยมีอยู่ทั้งหมด 5 วิธี และแต่ละวิธีจะมีจุดเด่น - ด้อย ต่างกัน ดังนี้..
รางรถไฟมีหน้าที่อะไรบ้าง ? - เพื่อรองรับน้ำหนักตัวรถและน้ำหนักบรรทุกได้ - ทำให้รถไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ราบเรียบ - เป็นตัวบังคับและนำการเคลื่อนที่ของล้อรถไฟ - ถ่ายทอดภาระจากล้อรถไฟฟ้าไปยังหมอนรองรางรถไฟ
NDT หรือ Non – Destructive Testing เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมเพื่อหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในเนื้อเชื่อม โดยไม่ทำลายแนวเชื่อมนั้นๆ และยังคงใช้งานต่อได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้แนวเชื่อมนั้นรับแรงได้ตามการออกแบบของแนวเชื่อมนั้นๆ (Conformance to Design) ซึ่งการทดสอบจะใช้หลักการของสมบัติทางฟิสิกส์เป็นหลัก อาทิเช่น แสง รังสี X หรือ Gamma, สนามแม่เหล็ก, คลื่นเสียงความถี่สูง เป็นต้น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์