• หน้าแรก

  • การตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม

การตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม

  • หน้าแรก

  • การตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม

การตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม

2 รายการ
การตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม (Liquid Penetrant Testing : PT) คือ ใช้เพื่อค้นหาความไม่ต่อเนื่องหรือจุดบกพร่องชนิดรูพรุน และรอยร้าว บริเวณผิวหน้าแนวเชื่อมและบริเวณผลกระทบร้อนจากการเชื่อม ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์