Key Words สำคัญที่จำเป็นต้องรู้ !! ในการตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม

Key Words สำคัญที่จำเป็นต้องรู้ !! ในการตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึมKey Words สำคัญที่จำเป็นต้องรู้ !! ในการตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม

รวมคำสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม (Key Words)

1. Adhesion = แรงยึดเกาะระหว่างโมเลกุลของๆเหลว

2. Black Light = แสงจากหลอดไฟที่มีรังสีเหนือม่วง ใช้ส่องตรวจหาจุดบกพร่องในห้องมืด

3. Capillary Action = ปฏิกิริยาดูดซึม เป็นปฏิกิริยาที่ของเหลวดันตัวเองแทรกซึมเข้าไปในช่องแคบเปิดที่ผิดหน้าของวัสดุ เป็นปรากฎการณ์ของแรงธรรมชาติ โดยอาศัยแรงดึงดูดและแรงยึดเกาะโมเลกุลของ ของเหลว

4. Cohesion = แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของๆเหลว

5. Cleaner = น้ำยาทำความสะอาดมีความหมายเช่นเดียวกันกับ Remover

6. Dwell Time = ระยะเวลาที่รอให้น้ำยาแทรกซึมดันตัวเองไหลเข้าไปในช่องแคบเปิดของจุดบกพร่อง

7. Developer = น้ำยาสร้างภาพ

8. Developer Time = ระยะเวลาที่น้ำยาสร้างภาพดึงน้ำยาแทรกซึมขึ้นมาปรากฎที่ผิวหน้าชิ้นงานตรวจสอบ

9. Emulsifier Agent = สารละลายที่ทำปฏิกิริยาเคมีกับน้ำยาแทรกซึมทำให้สามารถล้างน้ำยาแทรกซึมออกด้วยน้ำได้

10. Fluorescent = สารเรืองแสง

11. Density and Gravity = ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะของๆเหลว ไม่มีผลต่อความสามารถในการแทรกซึมมากนัก แต่ถ้าเพิ่มค่าความถ่วงจำเพาะโดยการลดเปอร์เซ็นต์ของตัวทำละลาย (Solvent) ในสารละลาย (โดยปริมาตร) จะทำให้สารละลายมีความเร็วในการแทรกซึงสูงขึ้น

12. Penetrant = น้ำยาตรวจสอบแทรกซึม

13. Remover = น้ำยาทำความสะอาดมีความหมายเช่นเดียวกันกับ Cleaner

14. Surface Tension = แรงตึงผิวของของเหลว ของเหลวแทรกซึมต้องมีแรงดันตึงผิวสูง

15. Ultraviolet = รังสีเหนือม่วงจากหลอดไฟ Black Light ถ้าได้รับนานอาจเป็นอันตรายทำให้ผิวหนังไหม้ หรือลอกได้

16. Viscosity = ความหนืดของๆเหลวคือความต้านทานการไหล ความหนืดมีผลเล็กน้อยต่อความสามารถในการแทรกซึมเข้าไปในช่องเปิดแคบๆ แต่จะมีผลต่อความเร็วในการแทรกตัว ดังนั้นของเหลวแทรกซึมต้องมีความหนืดที่เหมาะสม

17. Wetting Ability = ความสามารถเปียกผิวของวัสดุ ช่วยให้ของเหลวแทรกตัวเข้าไปในช่องแคบเปิดได้ดี

ที่มา : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการศึกษาพัฒนาวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
.
ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์