ผิวหน้าแนวเชื่อม

ผิวหน้าแนวเชื่อม

1 รายการ
การตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม (Liquid Penetrant Testing : PT) คือ ใช้เพื่อค้นหาความไม่ต่อเนื่องหรือจุดบกพร่องชนิดรูพรุน และรอยร้าว บริเวณผิวหน้าแนวเชื่อมและบริเวณผลกระทบร้อนจากการเชื่อม ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์