สถานที่ไหนบ้าง? บังคับติดตั้ง #หน่วยควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง VAPOR RECOVERY UNIT (VRU)

สถานที่ไหนบ้าง? บังคับติดตั้ง #หน่วยควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง VAPOR RECOVERY UNIT (VRU)
สถานที่ไหนบ้าง? บังคับติดตั้ง หน่วยควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง VAPOR RECOVERY UNIT (VRU)

งานทดสอบระบบไอน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU) รถขนส่งน้ำมัน พร้อมทดสอบวาระ 6 ปี

“หน่วยควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU)” คือ เครื่องควบคุมไอระเหยน้ำมัน (Vapor Recovery Unit : VRU) เพื่อนำเอาไอน้ำมันที่ระเหยออกกลับมาใช้ และช่วยลดมลพิษของไอระเหยของ น้ำมันในบรรยากาศไม่ให้เกินมาตรฐานของประเทศไทยที่กำหนดระหว่าง 10-35 มิลลิกรัมต่อลิตร

ซึ่งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยและส่วนประกอบที่จำเป็นตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดไว้ และต้องสามารถควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด

ดังนั้น สถานที่ที่ต้องมีการบังคับติดตั้ง หน่วยควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU) จึงประกอบไปด้วย 3 ส่วน

1. คลังน้ำมัน

2. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดย รถขนส่งน้ำมัน *ยกเว้นรถไฟ

3. สถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทางท่อและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถขนส่งน้ำมัน

หากสถานีบริการน้ำมันของท่านยังขาดการตรวจสอบหรือติดตั้ง (VRU) ทาง REC ของเรามีบริการ “ งานทดสอบระบบไอน้ำมันเชื้อเพลิง (VRU) รถขนส่งน้ำมัน พร้อมทดสอบวาระ 6 ปี” คอยให้บริการด้วยทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงคอยให้บริการตลอดเวลา

อ้างอิง : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์