วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี

วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี

1 รายการ
Positive Material Identification (PMI) คืออะไร ? PMI เป็นการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีชนิดหนึ่ง เพื่อสามารถระบุชนิด และเกรดของวัสดุ ‘อัลลอยด์โลหะ’ ประเภทต่างๆนั่นเอง นอกจากนั้นยังควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของตัววัสดุโลหะจะนำไปใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์