ป้าย

1 รายการ
ถึงแม้ว่า “ป้ายแดง” จะเป็นเพียงป้ายทะเบียนที่ใช้ชั่วคราว แต่ระหว่างที่รอการจดทะเบียนเป็นป้ายขาว และเพื่อเป็นการยืนยันว่ารถคันนั้นๆ สามารถวิ่งบนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมาย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์