พลาดไม่ได้! ขับรถป้ายแดง ไม่รู้อาจโดนปรับ !

พลาดไม่ได้! ขับรถป้ายแดง ไม่รู้อาจโดนปรับ !
พลาดไม่ได้! ขับรถป้ายแดง ไม่รู้อาจโดนปรับ !

#ข้อควรรู้ #ขับรถป้ายแดง

ถึงแม้ว่า “ป้ายแดง” จะเป็นเพียงป้ายทะเบียนที่ใช้ชั่วคราว แต่ระหว่างที่รอการจดทะเบียนเป็นป้ายขาว และเพื่อเป็นการยืนยันว่ารถคันนั้นๆ สามารถวิ่งบนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมาย รถป้ายแดงจึงจำเป็นต้องมีข้อจำกัดที่แตกต่างจากป้ายขาวเล็กน้อย และหากใช้ผิดกฎหมายอาจถูกปรับได้ทันที เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากโดนปรับ แนะนำให้ทำตามหลักดังต่อไปนี้

1. พกติดรถไว้ตลอดกับ “สมุดคู่มือประจำรถ”

เพราะผู้ขับขี่ทุกคนจำเป็นต้องพกสมุดคู่มือติดรถไว้ตลอด และที่สำคัญต้องบันทึกรายละเอียดทุกครั้งที่เราใช้งาน อาทิเช่น ชื่อผู้ขับ ยี่ห้อรถ ระยะเวลาการใช้รถ สถานที่ที่จะเดินทางไป และหมายเลขตัวรถ/เครื่องยนต์ของรถ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

2. ห้ามขับรถป้ายแดงตอนกลางคืน

รถป้ายแดงสามารถขับได้ช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือเวลา 06.00 – 18.00 น. เท่านั้น ! (ในปัจจุบันอนุโลมให้วิ่งได้ไม่เกิน 20.00 น.) เหตุเพราะว่าป้ายสีแดงทำให้มองเห็นไม่ชัดในที่มืด และง่ายต่อการกระทำผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนโดนปรับสูงสุด 10,000 บาทเชียวนะ

3. ห้ามใช้เกิน 30 วัน

ให้นับจากวันที่ออกรถ หรือมีระยะทางการใช้งานไม่เกิน 3,000 กม. เพราะถ้าหากใช้งานเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งทำให้มีโทษปรับถึง 1,000 บาท

4. ห้ามขับรถข้ามเขตเด็ดขาด

เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า รถป้ายแดงสามารถขับได้เฉพาะในเขตจังหวัดที่ระบุไว้บนป้าย หรือที่จดทะเบียนไว้กับขนส่งเท่านั้น อาทิเช่น จดทะเบียนไว้กับจังหวัดปทุมธานี ในข่วงที่ยังใช้ป้ายแดงอยู่ก็จะสามารถวิ่งได้แค่จังหวัดปทุมธานี ห้ามข้ามเขต แต่หากมีความจำเป็นต้องข้ามเขต จะมีการบันทึกการใช้รถอย่างละเอียด ซึ่งทั้งนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน ด้วยการเซ็นกำกับเป็นหลักฐาน หากฝ่าฝืนโดนปรับสูงสุด 10,000 บาท

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์