ขั้นตอนการยื่นเรื่อง ขอทดสอบต่ออายุประจำปี ของสถานที่ใช้ก๊าซ LPG ไม่ยากอย่างที่คิด

ขั้นตอนการยื่นเรื่อง ขอทดสอบต่ออายุประจำปี ของสถานที่ใช้ก๊าซ LPG ไม่ยากอย่างที่คิด
ขั้นตอนการยื่นเรื่อง ขอทดสอบต่ออายุประจำปี ของสถานที่ใช้ก๊าซ LPG ไม่ยากอย่างที่คิด
ทดสอบต่ออายุประจำปีสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

3 ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอทดสอบต่ออายุประจำปี ของสถานที่ใช้ก๊าซ LPG

ลูกค้าเตรียมเอกสารตามรายการ

1. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6เดือน), บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน ผู้มีอำนาจลงนาม
2. สำเนาใบอนุญาต ธพ.ก.2 ( หน้า – หลัง )
3. กรมธรรม์ประกันภัย ประเภทที่ 3
4. บัตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซ

ให้กรรมการบริษัทเซ็นเอกสารทุกแผ่น

นำเอกสารไปยื่นเพื่อลงเลขรับ
- กรมธุรกิจพลังงาน ( กรุงเทพฯ )
- พลังงานจังหวัด ( กรณีต่างจังหวัด )
*กรณีมีมอบอำนาจ ให้ติดอากรแสตมป์ 30บาท*

หากมีความสนใจที่จะยื่นเรื่องขอทดสอบต่ออายุประจำปี ของสถานที่ใช้ก๊าซ LPG ทาง REC เรามีบริการ “ทดสอบต่ออายุประจำปีสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)” โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป คอยให้บริการและพร้อมลงพื้นที่หน้างานโดยทันที สนใจสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลย 👇

—--------------------------------
ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
website : www.recndt.com
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์