• หน้าแรก

  • การทดสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว

การทดสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว

  • หน้าแรก

  • การทดสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว

การทดสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว

3 รายการ
หลังการทดสอบเพื่อหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว (Holida Dectector) การดูแลและรักษาเครื่องทดสอบ นับว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญของการทำงานเช่นกัน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้
การทดสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว (Holiday Detector/Pin Hole Test) เป็นการตรวจสอบเพื่อหารอยรั่วหรือความไม่สมบูรณ์ของการทาสี เคลือบผิวเทป ฯลฯ บนชิ้นงานต่างๆ โดยทำการตรวจความสมบูรณ์ของการเคลือบวัสดุที่ไม่เป็นตัวนำที่เคลือบบนวัสดุโลหะที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นผลทำให้น้ำและความชื้นซึมผ่านผิวเคลือบนั้นและเกิดสนิมได้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์