วิธีดูแลรักษาเครื่องทดสอบในการตรวจสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว (HOLIDAY DETECTOR)

วิธีดูแลรักษาเครื่องทดสอบในการตรวจสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว (HOLIDAY DETECTOR)
วิธีดูแลรักษาเครื่องทดสอบในการตรวจสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว (HOLIDAY DETECTOR)

หลังการทดสอบเพื่อหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว (Holida Dectector) การดูแลและรักษาเครื่องทดสอบ นับว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญของการทำงานเช่นกัน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้

ข้อควรระวังในการใช้งานและวิธีการดูแลรักษาเครื่อง

1. เครื่องจะต้องใช้งานและเก็บในสถานที่ไม่มีไฟฟ้าสถิต

2. ทำความสะอาดเครื่องอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้อง OFF (ปิด) และถอดสาย Adapter ที่ใช้ชาร์ตประจุไฟออกก่อนเสมอ

3. ทำความสะอาดเครื่องด้วยครีมทำความสะอาดที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อเครื่อง

4. ควรหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติในพื้นที่เปียกชื้น หรือใกล้แหล่งที่มีสนามแม่เหล็กรบกวน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงขนาดใหญ่

5. ไม่ควรวัดงานที่ร้อนเกิน 40 C°

6. ห้ามฉีดหรื่อพ่นน้ำใส่ตัวเครื่อง หรือวางเครื่องทิ้งไว้ในที่เปียกชื้น

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์