การตรวจสอบและทดสอบเพื่อทำครบวาระ ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม (ถัง 48 kg.)

การตรวจสอบและทดสอบเพื่อทำครบวาระ ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม (ถัง 48 kg.)การตรวจสอบและทดสอบเพื่อทำครบวาระ
ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม (ถัง 48 kg.)


1. ตรวจสอบสภาพด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)

2. ทดสอบและตรวจสอบด้วยแรงดันไนโตรเจนที่ระบบท่อและสายจ่ายก๊าซ ตามมาตรฐานการออกแบบเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที โดยมีรายละเอียดการขึ้นแรงดัน ดังนี้

- ก่อนหัวปรับแรงดันทดสอบที่ความดัน 375 psi
- หลังหัวปรับแรงดันทดสอบที่ความดัน 60 psi (แรงดันใช้งานสูงสุด)
- สายจ่ายก๊าซทดสอบทดความดัน 300 psi

3. ตรวจสอบหารอยรั่วซึมที่ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์

4. ตรวจสอบกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายจะต้องทำงานที่ความดันระหว่าง 250 – 275 psi และจะต้องหยุดทำงานที่ความดัน 200 psi โดยใช้ Nitrogen เป็นตัวทดสอบ

5. ตรวจสอบ Gas Detector ต้องมีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อตรวจจับพบการรั่วของก๊าซ

6. ตรวจสอบและทดสอบ Emergency shut off valve

7. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

8. จัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์