การตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยสารแทรกซึม ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง ?

การตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยสารแทรกซึม ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง ?การตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยสารแทรกซึมใช้อย่างไรให้ถูกต้อง ?


ทำความรู้จัก ‘การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม’ (Penetrant Testing : PT)

เป็นอีกหนึ่งวิธีการทดสอบที่สะดวกและง่ายเมื่อเทียบการทดสอบโดยไม่ทำลาย สามารถใช้ได้กับวัสดุเกือบทุกชนิดที่ไม่มีรูพรุน เช่น พลาสติก แก้ว เซรามิค โลหะ อโลหะ

โดยใช้หลักการดูดซึมสารแทรกซึมเป็นของเหลวเข้าไปในรอยความไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงใช้ทดสอบรอยความไม่ต่อเนื่องที่อยู่ที่ผิวหรือเปิดสู่ผิวเท่านั้น รอยความไม่ต่อเนื่องที่อยู่ใต้ผิวเพียงเล็กน้อยจะไม่สามารถทดสอบได้ด้วยวิธีนี้ ต้องทำความสะอาดก่อนการทดสอบเป็นอย่างดีเสมอ

หลักการใช้น้ำยา Penetrant

เริ่มจากต้องทาด้วยแปรงหรือฉีดพ่นไปในทิศทางเดียวกันและครอบคลุมบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนด้านข้างอย่างน้อย 1 นิ้ว ประมาณ 25 มม. ที่สำคัญควรระวังการไหลของ Penetrant ที่เกิดจากผิวชิ้นงานไม่ได้ระนาบหรือเป็นสันนูนซึ่งอาจมีผลให้บางบริเวณได้รับ Penetrant ที่ไม่เพียงพอ

หลังจากเทน้ำยา Penetrant ด้วยแปรงหรือการฉีดพ่น Penetrant เสร็จ ให้ปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที หรือตามชนิดของรอยความไม่ต่อเนื่อง

กำจัด Penetrant ส่วนเกินอย่างไร ?

หลังจากครบ Penetrant dwell time แล้ว ให้ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ด Penetrant ส่วนเกินออกก่อน หลังจากนั้นใช้ Solvent ฉีดใส่ผ้าพอหมาด ๆ แล้วเช็ดอย่างเบา ๆ จากนั้นจึงเช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาดอีกครั้งและปล่อยให้ผิวชิ้นงานแห้ง การกำจัด Penetrant ส่วนเกินจะต้องไม่กำจัดออกมาจนเกินไปเพื่อไม่ทำให้ Penetrant ที่อยู่ในรอยตำหนิถูกกำจัดออก

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์