รู้หรือไม่ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ก่อนการทดสอบ ?

รู้หรือไม่ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ก่อนการทดสอบ ?

รู้หรือไม่ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ก่อนการทดสอบ ?

1. หยุดการใช้หม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม ล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบทดสอบ!!! โดยการหยุดเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (ปิด Burner กรณีหม้อไอน้ำใช้เชื้อเพลิงเหลว หากใช้เชื้อเพลิงแข็ง อาทิเช่น ฟืน ขี้เลื่อย แกลบ ถ่านหิน ฯลฯ โดยให้โกยเชื้อเพลิงพร้อมขี้เถ้าออกจากเตาให้หมดก่อน)

2. ระบายไอน้ำออกจากหม้อไอน้ำให้หมด และต้องลดอุณหภูมิภายในหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มให้มีอุณหภูมิ ไม่เกิน 49c ทั้งนี้ การลดอุณหภูมิหม้อไอน้ำไม่ควรถ่ายน้ำร้อนทั้งหมด ทิ้งแล้วเติมน้ำเย็นทันที

3. เปิดประตูเตาหรือฝาด้านหน้า - หลัง รวมถึงช่องเปิดต่าง ๆ ของหม้อไอน้ำเพื่อให้เห็นผิวด้านสัมผัสไฟ และทำความสะอาดผิวด้านสัมผัสไปทั้งหมดให้ปราศจากเขม่าขี้เถ้า

4. ระบายน้ำออกจากหม้อไอน้ำให้หมดโดยเปิดช่องคนลอด ช่องมือลอด ช่องทำความสะอาด และทำความสะอาดภายในหม้อไอน้ำ

5. จัดเตรียมปะเก็นของส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น ช่องคนลอด ช่องมืลอด ฝาหน้า - หลัง และหน้าแปลนต่าง ๆ เพื่อสำหรับเปลี่ยนใหม่ภายหลังจากการเปิดตรวจทดสอบหรือทำความสะอาด

6. จัดให้ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม และผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่อำนวยความสะดวก หรือให้ข้อมูลแก่วิศวกร และรับทราบคำแนะนำจากวิศวกรในวันที่ตรวจสอบ / ทดสอบ

7. ในกรณีที่มีการใช้หม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม 2 เครื่องขึ้นไป โดยมีระบบท่อร่วมกันให้ตัดแยกระบบท่อไอน้ำของหม้อไอน้ำ หรือท่อน้ำมันของหม้อต้ม ที่กำลังใช้งานออกจากระบบหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มที่จะตรวจทดสอบ

8. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกประจำวันการใช้งานหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มประวัติการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา หรือเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการตรวจทดสอบ

9. ถอดชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการตรวจทดสอบตามคำร้องขอของวิศวกรผู้ทดสอบ

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์