การตรวจสอบผงแม่เหล็กต้องสอบเทียบเครื่องมืออย่างไร ?

การตรวจสอบผงแม่เหล็กต้องสอบเทียบเครื่องมืออย่างไร ?

การตรวจสอบผงแม่เหล็กต้องสอบเทียบเครื่องมืออย่างไร ?

1. Yoke

- Yoke จะต้องได้รับการสอบเทียบทุกครั้งก่อนนำไปใช้งาน และเมื่อมีการชำรุดเสียหายภายหลังจากการซ่อมบำรุง Yoke จะต้องได้รับการสอบเทียบด้วยเช่นกัน

- สำหรับ AC Yoke จะสอบเทียบกับแท่งสอบเทียบ (Standard Weight) ที่มีน้ำหนักอย่างน้อย 4.5 กิโลกรัม (10 ปอนด์) ระยะห่างของขา Yoke มากที่สุด โดยผิวสัมผัสของแท่งสอบเทียบจะต้องคล้ายกับผิวของชิ้นงานที่ใช้ตรวจสอบ

- สำหรับ Permanent Yoke สอบเทียบกับแท่งสอบเทียบ (Standard Weight) ที่มีน้ำหนักอย่างน้อย 18 กิโลกรัม (40 ปอนด์) ระยะห่างของขา Yoke มากที่สุด โดยผิวสัมผัสของ แท่งสอบเทียบจะต้องคล้ายกับผิวของชิ้นงานที่ใช้ตรวจสอบ

2. แท่งสอบเทียบ (Standard Weight)

- แท่งสอบเทียบจะต้องได้รับการชั่งน้ำหนักจากผู้ผลิตและสลักน้ำหนักก่อนนำไปใช้งาน การชั่งน้ำหนักของแท่งสอบเทียบจำเป็นจะต้องได้รับการทวนสอบอีกครั้งเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายที่อาจทำให้เนื้อวัสดุของแท่งสอบเทียบหายไป

3. เครื่องกำเนิดแสง Black Light

- เครื่องกำเนิดแสง Black light จะต้องได้รับการสอบเทียบอย่างน้อยทุก ๆ 1 ปี หรือเมื่อมีการชำรุดเสียหาย

- กรณีเครื่องมือไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับสอบเทียบก่อนนำไปใช้งาน

4. เครื่องวัดแสง

- เครื่องวัดแสงจะต้องได้รับการสอบเทียบอย่างน้อยทุก ๆ 1 ปี หรือเมื่อมีการชำรุดเสียหาย

- กรณีเครื่องมือไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับสอบเทียบก่อน
นำไปใช้งาน

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์