สถานที่ไหนบ้าง ? บังคับติดตั้ง หน่วยควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง VAPOR RECOVERY UNIT

สถานที่ไหนบ้าง ? บังคับติดตั้ง หน่วยควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง VAPOR RECOVERY UNIT
สถานที่ไหนบ้าง ? บังคับติดตั้ง หน่วยควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
VAPOR RECOVERY UNIT (VRU)

คลังน้ำมันติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (Vapor Recovery Unit) พร้อมระบบควบคุมไอน้ำมันที่แท่นจ่ายน้ำมัน เพื่อเก็บไอน้ำมันจากรถขนส่งน้ำมันระหว่างการจ่ายน้ำมัน

หน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ?

- หน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยและส่วนประกอบที่จำเป็นตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด

- หน่วยควบคุมไอน้ำเชื้อเพลิง ต้องสามารถควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด

ที่ไหนที่ต้องติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานที่ ?

1. คลังน้ำมัน

2. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดย รถขนส่งน้ำมัน

3. สถานที่ที่มีการรับหรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทางท่อและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถขนส่งน้ำมัน

ที่มา : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์