ความอันตราย ในพื้นที่อับอากาศคืออะไร ?

ความอันตราย ในพื้นที่อับอากาศคืออะไร ?
ความอันตราย ในพื้นที่อับอากาศคืออะไร ?

คือสถานที่ที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัด มีการระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็นพิษ สารไวไฟ ออกซิเจนที่ไม่เพียงพอ อาทิเช่น ถังน้ำมัน ถังหมัก บ่อ อุโมงค์ โดยมีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้

1. พื้นที่ซึ่งปริมาตรมีขนาดเล็ก แก๊สหรือไอที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นไม่สามารถระบายออกไปได้ ส่งผลกระทบต่อกระทบสุขภาพของมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณนั้น

2. ผู้ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ที่อยู่นอกพื้นที่นั้นจะเข้าไปสังเกตการณ์หรือช่วยเหลือผู้ที่กำลังปฏิบัติงานได้ยาก

3. ช่องเปิด ทางเข้า - ออก อยู่ไกลจากจุดปฏิบัติงาน มีขนาดเล็ก หรือมีจำนวนจำกัด

#ความอันตรายในพื้นที่อับอากาศ มีอะไรบ้าง ?

1. ขาดออกซิเจน

2. ไฟไหม้เนื่องจากการระเบิดของแก๊สที่ติดไฟได้

3. อันตรายจากการสูดดมแก๊สพิษ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์, ไฮโดรเจนซัลไฟด์, ไนโตรเจนไดออกไซด์,

4. ประสิทธิภาพของการมองเห็นลดลงเนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอหรือฝุ่นละออง

5. เสียงดัง (เสียงก้อง)

6. อุณหภูมิสูง

7. การหนีออกจากพื้นที่เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินมีอุปสรรค

ที่มา : thai-safetywiki

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์