รวมวิธีการคลายอำนาจแม่เหล็ก (Magnetic material)

รวมวิธีการคลายอำนาจแม่เหล็ก (Magnetic material)
รวมวิธีการคลายอำนาจแม่เหล็ก (Magnetic material)

#ทำไมต้องคลายอำนาจแม่เหล็ก ?
1. สนามแม่เหล็กตกค้างมีผลต่อการทำงานและความถูกต้องของเครื่องมือและมิเตอร์ต่างๆ

2. อนุภาคแม่เหล็กที่ตกค้างอาจเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อกระบวนการต่อไป เช่น การขึ้นรูป และการเคลือบผิว

3. ชิ้นงานที่ต้องไปขึ้นรูป เช่น การกลึงและไส ถ้ามีแม่เหล็กตกค้าง เศษของชิ้นงานจะติดอยู่บนชิ้นงานซึ่งทำให้ผิวชิ้นงานไม่เรียบ

4. อนุภาคแม่เหล็กทีเกาะติดชิ้นงานที่จะต้องนำไปพ่นสีหรือเคลือบผิวจะทำให้เกิดรอยความไม่ต่อเนื่อง

5. สนามแม่เหล็กตกค้างมีผลต่อการเชื่อมไฟฟ้า คือมีการดูดติดของชิ้นงานกับไส้ลวดอาจทำให้การเดินลวดไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

#มีวิธีการคลายอำนาจอย่างไรบ้าง ?

1. การให้ความร้อนเหนือจุดคูรี

วัสดุเฟอโรแมกเนติกทุกชนิด สามารถทำให้อำนาจแม่เหล็กหมดไป โดยให้อุณหภูมิสูงกว่าจุดคูรี จุดคูรีจะเปลี่ยนแปลงไปตามส่วนผสม

2. การคลายอำนาจแม่เหล็กด้วยวิธีแม่เหล็กไฟฟ้า

มีเทคนิคหลายเทคนิคเพื่อใช้ในการคลายอำนาจแม่เหล็ก โดยใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละเทคนิคจะใช้หลักการเดียวกันนั่นก็คือ ‘การกลับขั้วไปมาของสนามแม่เหล็ก’ และค่อยๆลดความเข้มลงมา

3. การคลายอำนาจแม่เหล็กด้วยวิธีไฟฟ้ากระแสสลับ

จะใช้สำหรับชิ้นงานไม่ใหญ่มากนัก คือการผ่านชิ้นงานลงไปในขดลวดที่มีไฟฟ้ากระแสสลับไหลอยู่ ปรับขนาดของกระแสไฟฟ้าในขดลวดจนฟลักซ์แม่เหล็กสูงที่สุด หลังจากนั้นค่อยๆดึงชิ้นงานออกในแนวแกนเพื่อทำให้ความเข้มของฟลักซ์ลดลง

4. การคลายอำนาจแม่เหล็กด้วยไฟฟ้ากระแสตรง

จะใช้หลักการเดียวกับกระแสสลับ คือค่อยๆลดกระแสไฟฟ้า พร้อมกับการกลับขั้วไปมาในทางปฏิบัติชิ้นงานจะถูกวางไว้ในขดลวด จนกระทั่งคลายอำนาจแม่เหล็กเสร็จสมบูรณ์

5. การคลายอำนาจแม่เหล็กโดยใช้โยค

อาจจะใช้ชนิดไฟฟ้ากระแสสลับหรือกระแสตรงกลับขั้ว แบบกระแสตรงชนิดฮาล์ฟเวฟ จะใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีวงจรสำหรับกลับขั้ว การคลายอำนาจแม่เหล็กสำหรับชิ้นงานขนาดเล็กทำได้โดยการวางชิ้นงานระหว่างขั้นของขาโยค แล้วค่อยๆถอยชิ้นงานออกในระหว่างที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : academia

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์