วัสดุแม่เหล็กมีทั้งหมดกี่ชนิด? (Magnetic material)

วัสดุแม่เหล็กมีทั้งหมดกี่ชนิด? (Magnetic material)วัสดุแม่เหล็กมีทั้งหมดกี่ชนิด ? (Magnetic material)

สสารประกอบด้วยอะตอม ในนิวเคลียสของอะตอมประกอบด้วยนิวตรอนและโปรตอนที่เป็นประจุบวก และมีอิเล็กตรอนที่เป็นประจึงลบวิ่งอยู่รอบ ๆ ดังนั้นวัสดุทุกชนิดจะถูกผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก แต่ในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน เมื่อวางวัสดุไว้ในสนามแม่เหล็กก็จะทำให้เกิดวงโคจรของอิเล็กตรอนเปลี่ยนรูป สามารถแบ่งวัสดุแม่เหล็กออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ไดอะแมกเมติก พาราแมกเมติก และเฟอโรแมกเนติก

#ไดอะแมกเมติก
เป็นวัสดุที่มีความซึมซาบของสนามแม่เหล็กน้อยกว่าอากาศเล็กน้อย เมื่อวางวัสดุที่เป็นไดอะแมกเนติกไว้ใกล้สนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้นสูง ทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เหนี่ยวนำจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับวัสดุที่ทำจากเหล็ก เช่น ปรอท บิสมัท

#พาราแมกเนติก
เป็นวัสดุที่มีความซึมซาบทางแม่เหล็กสูงกว่าอากาศ เมื่อวางวัสดุชนิดนี้ในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้นสูง จะทำให้มีการเปลี่ยนทิศทางของแนว การหมุนของอิเล็กตรอนในทิศทางการไหลของสนามแม่เหล็ก ได้แก่ อลูมิเนียม แพลทินัม ทองแดง และไม้

#เฟอโรแมกเนติก
เป็นวัสดุที่มีค่าความซึมซาบทางแม่เหล็กมากกว่าอากาศอย่างมาก เมื่อวางไว้ใกล้กับสนามแม่เหล็ก โดเมนของแม่เหล็กก็จะวางตัวขนานกับทิศทางของสนามแม่เหล็กและยังคงแนวทิศทางนั้นไว้ เป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากนำเอาสนามแม่เหล็กความเข้มข้นสูงออกแล้ว สนามแม่เหล็กที่ยังคงอยู่ในวัสดุเรียกว่า ‘สนามแม่เหล็กคงค้าง (Retentivity)’ เช่น เหล็ก คาร์บอน นิเกิล กาโดลิเนียม
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : academia, https://www.greelane.com/th/วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/definition-of-diamagnetic-604346/
.
ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์