ทำความรู้จัก ชนิดของปั๊ม TypeofPumps

ทำความรู้จัก ชนิดของปั๊ม TypeofPumpsทำความรู้จัก ชนิดของปั๊ม TypeofPumps


แบ่งตามลักษณะการทำงานเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ได้แก่

1. DynamicPump

โดยใช้หลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์จากใบพัดไปหาของเหลว ลักษณะการทำงานคือความสัมพันธ์ของ Flow – Head จะแปรผกผันกัน โดยยิ่ง Head สูง Flow จะต่ำ แต่หาก Head ต่ำๆ Flow จะสูง โดย Dynamic Pump แบ่งออกเป็นหลักๆ คือ

1.1 ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal Pump)

เรียกได้ว่าเป็นปั๊มที่นิยมที่สุดและราคาจับต้องได้ Reliability ค่อนข้างสูงสำหรับในงานอุตสาหกรรม โดยหลักการทำงานคือของเหลวจะวิ่งเข้ามาตามท่อขาดูด (Suction line) และวิ่งตรงไปที่ Suction eye และถูกเหวี่ยงออกไปด้วยใบพัดออกไปทางท่อขาออก โดยของไหลจะถูกเพิ่มพลังงานจลน์และกลายเป็นความดัน (Pressure) และอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้น (flow)

2. PositiveDisplacementPump

ใช้หลักการอัด และบีบตัวของเหลวไปเรื่อยๆ โดย Flow จะคงที่ตลอด เมื่อ Flow คงที่ แต่ Pressure จะขึ้นเรื่อยๆ ตามการอัดแต่ละครั้ง หากมีใครไปปิดวาล์วขาออก ปั๊มจะทำ pressure สูงขึ้นเรื่อยๆ จน PSV เปิด

มาตรฐานของปั๊ม

ISO – International Standards Organizations
API – American Petroleum Institute
ANSI – American National Standards Institute
DIN – Deutsches Institut für Normung
NPFA – National Fire Protection Agency
BSi – British Standards institu

ที่มา : นายช่างมาแชร์

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์