อันตรายจากการตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม การตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม

อันตรายจากการตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม การตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึมอันตรายจากการตรวจสอบด้วยของเหลวแทรกซึม


สารเคมีที่ใช้ในการตรวจสอบมีหลายชนิดบางชนิดอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย บางชนิดไม่เป็น สารพิษเช่น น้ำยาสร้างภาพ (Developer) แต่ถ้าไม่มีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี การหายใจเอาละอองของสาร สร้างภาพเข้าไปก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ สรุปอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสอบได้ดังนี้

1 ไฟไหม้ (Fire) เกิดจากสะเก็ดไฟโดนสารเคมีที่ใช้ตรวจสอบ น้ำยาแทรกซึมมีจุดวาบไฟต่ำสุด 52 c.

2 ผิวหนังได้รับบาดเจ็บ (Skin Irritation) ต้องสวมถุงมือยางที่ทนต่อสารเคมี สวมแว่นตากันการกระเด็น
ของน้ำยาเคมี จัดเตรียมสบู่ น้ำสะอาดไว้สามารถล้างได้ทันท่วงที

3 มลพิษในอากาศ ป้องกันอันตรายจากการหายใจ ต้องทำการตรวจสอบในห้องที่มีระบบการถ่ายเท
อากาศที่ดี

4 รังสีอุลตร้าไวโอเลทจากแสงแบลคไลท์ (Black Light) ที่มีความถี่ประมาณ 3650 แองสตรอม ในการ ตรวจสอบด้วยน้ำยาแทรกซึมชนิดเรืองแสงถ้าโดนผิวหนังเป็นระยะเวลานานก็มีผลทำให้ผิวหนังไหม้ ลอกได้

5 การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาน้ำยาตรวจสอบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต อุณหภูมิเก็บ รักษาไม่สูงหรือต่ำเกินไป ภาชนะต้องมีฝาปิดป้องกันการระเหยของน้ำยา

ที่มา : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการศึกษาพัฒนาวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์