จุดเด่น - ด้อย การทดสอบแบบไม่ทำลาย แต่ละวิธีต่างกันอย่างไร ?

จุดเด่น - ด้อย การทดสอบแบบไม่ทำลาย แต่ละวิธีต่างกันอย่างไร ?
จุดเด่น - ด้อย การทดสอบแบบไม่ทำลายแต่ละวิธีต่างกันอย่างไร ?

การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมเพื่อหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในเนื้อเชื่อม โดยไม่ทำลายแนวเชื่อมนั้นๆ และยังคงใช้งานต่อได้อย่างปลอดภัย โดยมีอยู่ทั้งหมด 5 วิธี และแต่ละวิธีจะมีจุดเด่น - ด้อย ต่างกัน ดังนี้..

1. Visual Testing (VT) - การทดสอบโดยการวิธีการตรวจพินิจ

จุดเด่น

1. เป็นวิธีที่ทดสอบง่ายและต้องทำก่อนการทดสอบ PT, MT, UT หรือ RT
2. ใช้เวลาในการทดสอบได้รวดเร็ว
3. ประหยัด (ต้นทุนต่ำ)
4. สถานที่และรูปร่างของชิ้นงานไม่เป็นข้อจำกัด

จุดด้อย

1. ต้องใช้ความชำนาญสูงมาก
2. การทดสอบต้องใช้สายตาเป็นหลัก อาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้หากสายตาอ่อนล้า
3. สามารถทดสอบได้บริเวณผิวหน้าเท่านั้น

2. Magnetic Particle Testing (MT) – การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก

จุดเด่น

1. พบสิ่งบกพร่องที่ผิวและใต้ผิวได้เล็กน้อย
2. วิเคราะห์ผลได้ง่าย
3. สามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีอุณหภูมิสูงๆได้เฉพาะผงเหล็กตรวจสอบแบบแห้ง
4. มีความไวต่อการพบรอยร้าวขนาดเล็กได้สูงมาก

จุดด้อย

1. ทดสอบได้เฉพาะโลหะที่แม่เหล็กดูดติด เช่น เหล็กกล้า
2. ไม่เหมาะกับสิ่งบกพร่องที่เป็นจุด
3. ต้องตรวจสอบอย่างน้อย 2 ทิศทางเพื่อความสมบูรณ์

3. Liquid Penetrant Testing (PT) – การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม

จุดเด่น

1. ทดสอบได้เกือบทุกวัสดุ เช่น โลหะทุกชนิด, แก้ว, กระจก เป็นต้น
2. ทำได้ทุกลักษณะชิ้นงาน
3. สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

จุดด้อย

1. ไม่สามารถทดสอบหาความไม่ต่อเนื่องที่ปากไม่เปิดสู่ผิว
2. ไม่สามารถทดสอบกับวัสดุที่มีผิวเป็นรูพรุนได้

4. Radiographic Testing (RT) - การทดสอบโดยใช้รังสี

จุดเด่น

1. สามารถทดสอบหาความไม่ต่อเนื่องที่อยู่ในชิ้นงานได้
2. มีฟิล์มเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบได้
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่หุ้มฉนวนอยู่ได้
4. ใช้ได้กับวัสดุทุกชนิด

จุดด้อย

1. การตีความ Film Interpretation ผลการตรวจสอบต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น
2. อันตรายจากรังสี จำเป็นต้องทดสอบในพื้นที่ที่จำกัด
3. ไม่สามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีความหนามากๆได้
4. ชิ้นงานต้องสามารถติดฟิล์มได้

5. Ultrasonic Testing (UT) – การทดสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง

จุดเด่น

1. สามารถใช้กับชิ้นงานที่มีความหนาได้
2. ใช้ได้กับวัสดุเกือบทุกชนิดที่มีคุณลักษณะสม่ำเสมอ
3. เครื่องทดสอบรุ่นใหม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ (PUAT)

จุดด้อย

1. ต้องการพื้นที่ผิวชิ้นงานเพื่อวาง Probe
2. การ Interpretation ผลต้องใช้ความชำนาญและทักษะสูง
3. ต้องปรับเทียบเครื่องมือการทดสอบก่อนการทดสอบทุกครั้ง

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์