การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟส (PAUT)

การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟส (PAUT)
การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟส (PAUT)

การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟส (Phased Array Ultrasonic Testing) คือ การตรวจหารอยแตกร้าวในท่อ ตรวจสอบงานเชื่อม รวมไปถึงวัดความหนา และการสึกกร่อน โดยใช้วิธีคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟส

มีหลักการอย่างไรบ้าง ?
จะใช้หลักการทางฟิสิกส์ในเรื่องความต่างเฟสของคลื่นเสียง โดยส่งผ่านคลื่นเสียงเข้าไปในวัสดุด้วยหัวโพรบ (Probe) ที่ประกอบไปด้วยผลึกขนาดเล็กๆ ซึ่งตัวผลึกสามารถส่งคลื่นเสียงในลักษณะ Pulse เป็นจังหวะได้อย่างอิสระจากกันและกัน ทำให้เกิดข้อมูลลำคลื่นเสียงที่หลากหลาย หลังจากนั้นนำมาประกอบในการสร้างภาพลักษณะภาพตัดขวางของการทดสอบงานชิ้นนั้นๆ

มีข้อดีอย่างไร ?

1. มีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นอันตรายจากการทดสอบ

2. ตรวจสอบวัสดุที่มีรูปร่างลักษณะซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

3. เก็บข้อมูลเป็นแผนภาพของการกัดกร่อน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบได้

4. มีความแม่นยำในการหาความลึกและขนาด

5. มีความรวดเร็วในการตรวจสอบ

ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์