เล่มทะเบียนรถสูญหาย! ไม่ต้องตกใจ!!

เล่มทะเบียนรถสูญหาย! ไม่ต้องตกใจ!!
เล่มทะเบียนรถสูญหาย! ไม่ต้องตกใจ!!
ทำใหม่ได้.. ง่ายนิดเดียว
.
เอกสารสำคัญประจำรถยนต์จะเป็นอะไรไปได้ล่ะถ้าไม่ใช่ “เล่มทะเบียนรถ” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เปรียบเสมือนบัตรประชาชน รถทุกคันจะต้องมีประจำตัวไว้ แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดทำเล่มนี้หายขึ้นมาไม่ต้องตกใจ เพราะทำเรื่องขอใหม่ง่ายนิดเดียว
.
ทำความรู้จัก “เล่มทะเบียนรถ”
.
เล่มทะเบียนรถ (เล่มสีน้ำเงิน) คือ สมุดที่จดบันทึกรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์คันนั้นเก็บไว้ และสามารถใช้แทนทะเบียนรถได้ในกรณีที่ป้ายทะเบียนรถหายได้อีกด้วย โดยภายในเล่มจะระบุรายละเอียดสำคัญต่างๆของรถยนต์คันนั้น เช่น เลขทะเบียนรถ เลขตัวถังรถยนต์ ประวัติการครอบครองรถยนต์ จะระบุชื่อเจ้าของรถไว้เพื่อป้องกันการขโมยแล้วนำไปขายต่อนั่นเอง ภายในเล่มนี้จะระบุบันทึกการโอนรถ ปรับเปลี่ยน ยกเลิก ประวัติการเสียภาษีเอาไว้ให้ทั้งหมด
.
เล่มทะเบียนรถหายทำอย่างไรได้บ้าง ?
.
1. ให้รีบไปแจ้งความ “แจ้งเล่มทะเบียนรถหาย” ที่สถานีตำรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกใบแจ้งความมาให้ เพื่อให้เราไปยื่นเรื่องกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อทำเรื่องขอสมุดเล่มทะเบียนใหม่
.
2. นำใบแจ้งความไปยื่นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบก ซึ่งต้องยื่นไปที่กรมการขนส่งทางบกในจังหวัดที่ออกเล่มทะเบียนรถให้
.
3. ติดต่อที่แผนกทะเบียน และยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ หลังจากนั้นเราจะได้รับแบบฟอร์มคำขอเล่มทะเบียนใหม่ รวมทั้งบันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย
.
4. หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง และให้บัตรคิวเพื่อรอทำรายการ
.
5. หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เรียกบัตรคิว ให้ไปรับ “ทะเบียนรถเล่มใหม่” ได้ทันที โดยจะมีตราประทับเอาไว้ว่า “ออกแทนเล่มที่สูญหาย”
.
6. จ่ายค่าธรรมเนียมการออกเอกสารเล่มทะเบียนรถเล่มใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย
.
ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์