ทำความรู้จัก LPG Systems (ระบบจ่ายแก๊ส LPG) จริงๆแล้วมีกี่ระบบ ? แต่ละระบบต่างกันอย่างไร ?

ทำความรู้จัก LPG Systems (ระบบจ่ายแก๊ส LPG) จริงๆแล้วมีกี่ระบบ ? แต่ละระบบต่างกันอย่างไร ?

ทำความรู้จัก LPG Systems (ระบบจ่ายแก๊ส LPG)
จริงๆแล้วมีกี่ระบบ ? แต่ละระบบต่างกันอย่างไร ?
.
ระบบจ่ายก๊าซ (LPG) มีทั้งหมดกี่ระบบ ?


.
ระบบจ่ายก๊าซมีทั้งหมด 3 ระบบ ดังนี้
.
1. ระบบท่อสำหรับถัง 1 วาล์ว (Normal Vaporization Manifold System)
.
เป็นระบบท่อที่ใช้ถังแก๊สหลายๆถังพร้อมกัน โดยนำไอก๊าซไปใช้งานโดยตรงนั่นเอง แต่ในส่วนของก๊าซที่เป็นของเหลวจะระเหยขึ้นมาทดแทนไอก๊าซที่ได้ถูกนำไปใช้แล้ว
.
อัตราการจ่ายก๊าซ : 30 kg/hr
.
การติดตั้ง : ทั่วไปแล้วระบบท่อสำหรับถัง 1 วาล์วจะเริ่มตั้งแต่ ระบบท่อแก๊ส 2 ถัง, ระบบท่อแก๊ส 4 ถัง / ระบบท่อแก๊ส 6 ถัง ไปเรื่อยๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหน้างานว่าให้แก๊สปริมาณไหนบ้าง ซึ่งเป็นระบบที่ดูแลรักษา รวมถึงใช้งานง่ายที่สุดแล้ว
.
เหมาะกับใคร : ตัวนี้จะเหมาะสำหรับครัวเรือน, ร้านอาหาร, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
.
2. ระบบท่อสำหรับถัง 2 วาล์ว (Liquid Withdrawal Manifold System)
.
จะเป็นตัวที่ระบบท่อใช้แก๊สหลายๆถังพร้อมกัน โดยจะนำก๊าซที่เป็นของเหลวขึ้นมาผ่านเครื่องช่วยระเหย หรือหม้อต้มแก๊ส เพื่อเป็นการเปลี่ยนสถานะของน้ำก๊าซใช้เป็นไอก๊าซก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งการใช้หม้อต้มแก๊สจะทำให้อัตราการจ่ายก๊าซที่สูงขึ้น และสม่ำเสมอ ส่งผลให้ความร้อนที่ได้รับจากการเผาไหม้คงที่ตลอดการใช้งาน รวมถึงลดปริมาณน้ำแก๊สที่เหลือค้างในถัง
.
อัตราการจ่ายก๊าซ : ในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อต้มแก๊ส โดยมีขนาดตั้งแต่ 50 kg/hr ถึง 300 kg/hr
.
เหมาะกับใคร : เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการใช้แก๊สตั้งแต่ 100 – 600 ถังต่อเดือน เช่น โรงงานเซรามิค, โรงงานผลิตถังพลาสติก, โรงงานย้อมสีและอบผ้า, อุตสาหกรรมเคมี - โพลิเมอร์
.
3. ระบบถังเบ้าท์ (Bulk System)
.
เป็นอีกหนึ่งระบบจ่ายก๊าซขนาดใหญ่ที่เก็บและจ่ายก๊าซจากถังบรรจุก๊าซขนาดตั้งแต่ 4.3 ตัน โดยติดตั้งอุปกรณ์ และท่อส่งภายในสถานีต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน
.
อัตราการจ่ายก๊าซ : ในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อต้มแก๊ส โดยมีขนาดตั้งแต่ 50 kg/hr ถึง 300 kg/hr
.
เหมาะกับใคร : เหมาะสำหรับโรงงาน หรือกิจการที่มีปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ตั้งแต่ 15 ตันขึ้นไป รวมถึงต้องมีพื้นที่เพียงพอในการติดตั้งระบบด้วย
.
ระบบจ่ายก๊าซแบบ Bulk ต้องทำการทดสอบถังทุกปีเพื่อต่ออายุใบอนุญาต
.
ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
website : www.recndt.com
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์