งาน

1 รายการ
สสารประกอบด้วยอะตอม ในนิวเคลียสของอะตอมประกอบด้วยนิวตรอนและโปรตอนที่เป็นประจุบวก และมีอิเล็กตรอนที่เป็นประจึงลบวิ่งอยู่รอบ ๆ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์