การเตรียมผิวชิ้นงานในการตรวจสอบสอบด้วยผงแม่เหล็ก

การเตรียมผิวชิ้นงานในการตรวจสอบสอบด้วยผงแม่เหล็ก
การเตรียมผิวชิ้นงานใน การตรวจสอบสอบด้วยผงแม่เหล็ก

Magnetic Particle Testing (MT) - การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก เป็นการทดสอบหารอยร้าวบนผิวของวัตถุโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก โดยมีวิธีการดังนี้ ขั้นตอนแรกให้โรยผงเหล็กย้อมสีขนาดเล็กลงบนบริเวณที่ทดสอบ จากนั้นนำอุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กอาจเป็นแม่เหล็กถาวรหรือแบบใช้ไฟฟ้าเหนี่ยวนำก็ได้ หากพบรอยแตกร้าวขนาดเล็กบนผิวชิ้นงานบริเวณดังกล่าวก็จะ “ปรากฏเป็นผงเหล็กเกาะกันเป็นแนวเส้นตามรอยร้าว

การเตรียมผิวชิ้นงานในการตรวจสอบ

1. ทำความสะอาดชิ้นงานโดยใช้แปรงลวดขัดร่วมกับการใช้ Cleaner Remover กรณีที่ผิวชิ้นงานมีความขรุขระ หรือบริเวณที่มี Spatter สามารถใช้การเจียรนัยเพิ่มเติมให้สามารถเห็นผลการตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

2. การทำความสะอาดผิวชิ้นงานจะต้องครอบคลุมบริเวณที่ต้องการตรวจสอบและจะต้องครอบคลุมบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนด้านข้างอย่างน้อย 1 นิ้ว (25 มม.) ผิวชิ้นงานจะต้องแห้งและปราศจากสิ่งสกปรก คราบจารบี เศษผ้า ฟลักซ์และเม็ดไฟที่เกิดจากการเชื่อม น้ำมัน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องที่อาจไปรบกวนการตรวจสอบ

3. การทำความสะอาดผิวชิ้นงานสามารถใช้แปรงลวดขัดร่วมกับการใช้ Cleaner Remover
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์