ข้อกฎหมายทะเบียนรถ รู้ไว้ไม่โดนปรับ !

ข้อกฎหมายทะเบียนรถ รู้ไว้ไม่โดนปรับ !
ข้อกฎหมายทะเบียนรถ รู้ไว้ไม่โดนปรับ !

1. ห้ามขูด ลอก ลบ หรือติดสติ๊กเกอร์ที่บังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียน
เนื่องจากป้ายทะเบียนเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถระบุยี่ห้อรถ รุ่นของรถ ชื่อเจ้าของรถ และเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับรถได้ เพราะฉะนั้น ป้ายทะเบียนควรมีสภาพที่สมบูรณ์ และสามารถมองเห็นข้อมูลที่ระบุไว้บนป้ายทะเบียนได้อย่างชัดเจน

2. ห้ามตกแต่งกราฟิกเลียนแบบป้ายประมูล !
เนื่องจากป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ได้มาจากการประมูล จะมีลวดลายที่แตกต่างจากป้ายทะเบียนแบบทั่วไป และผู้ที่มีป้ายทะเบียนแบบทั่วไป #ห้ามนำป้ายไปตกแต่งเด็ดขาด เป็นการกระทำที่มีความผิดทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้ป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกระทรวงหรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง

3. ห้ามใช้แผ่นป้ายที่ไม่ได้ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก
สำหรับเจ้าของรถบางรายที่ใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นด้วยตัวเอง เช่น ป้ายที่ทำด้วยกระดาษ ถึงแม้จะเป็นตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขทะเบียนรถยนต์จริง ๆ แต่ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพราะป้ายทะเบียนรถที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเป็นป้ายที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น !

4. ห้ามใช้สีหรือหมึกไปเติมบนตัวอักษรหรือตัวเลขที่ซีดจาง
ในกรณีที่รถยนต์ถูกใช้งานอย่างหนักมาเป็นระยะเวลานาน ป้ายทะเบียนอาจมีการสึกหรอ หรือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่ทั้งนี้ผู้ที่ใช้รถไม่ควรเติมสีใด ๆ ลงไปบนตัวอักษร / เลข ด้วยตัวเอง หากแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดหรือสูญหายให้ติดต่อที่สำนักงานขนส่งโดยตรง ซึ่งจะได้รับใหม่ภายใน 15 วัน

ที่มา : rabbitcare


ติดต่อโทร. 02 - 455 - 2888
งานตรวจสอบสภาพรถ (ตรอ.) : 063 - 932 - 3379
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์